Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, MSc Computer Science

 

 

Η σελίδα αυτή σας παραθέτει ένα μικρό δείγμα μιας προσπάθειας η οποία αρχίζει σιγά σιγά να υλοποιείται. Ο τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης το οποίο θα αφορά στους αναγνώστες του βιβλίου.Οδηγίες που αφορούν στην χρήση του Ολοκληρωμένου περιβάλλοντος DEV C++


Χρήση Ελληνικών χαρακτήρων στο περιβάλλον DEV C++

Το κανάλι του συγγραφέα στο YouTube με ενδεικτικά video-μαθήματα

Σειρά video-μαθημάτων στη C.


Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και δυνατότητα on-line μαθημάτων επικοινωνήστε μαζί μου στο e-mail nikos@bytes.gr.