Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, MSc Computer Science

 

 

Το περιβάλλον Code::Blocks

Το Code::Blocks είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για τις γλώσσες C και C++.

Χρησιμοποιεί τον μεταφραστή GCC και παράγει 32άμπιτες αλλά και 64μπιτες εφαρμογές τόσο για τη γραμμή εντολών (console applications) όσο και για το γραφικό περιβάλλον των Windows (GUI applications).

Το περιβάλλον Code::Blocks διατίθεται δωρεάν κάτω από  τη γενική άδεια χρήσης της GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE).

Ο κώδικας που περιέχεται στο βιβλίο, έχει δοκιμαστεί στο περιβάλλον του Code::Blocks. Το συνοδευτικό CD του βιβλίου περιέχει τον κώδικα εγκατάστασης του Code::Blocks.


Κατεβάστε το ολοκληρωμένο περιβάλλον του Code::BlocKs