Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, MSc Computer Science

 

 


 

Το DEV C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για τις γλώσσες C και C++.

Χρησιμοποιεί τον μεταφραστή GCC και παράγει 32μπιτες αλλά και 64μπιτες εφαρμογές (Win32) τόσο για τη γραμμή εντολών (console applications) όσο και για το γραφικό περιβάλλον των Windows (GUI applications).

Το περιβάλλον DEV C++ διατίθεται δωρεάν κάτω από  τη γενική άδεια χρήσης της GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE).

Ο κώδικας που περιέχεται στο βιβλίο, έχει δοκιμαστεί στο περιβάλλον του DEV C++


Κατεβάστε το ολοκληρωμένο περιβάλλον του DEV C++ (Win XP, 7 & 8)