Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

 

 


 

Στα pdf αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων  που υπάρχουν στις διάφορες εκδόσεις του βιβλίου. Για ευνόητους λόγους έχουν αποκρυφτεί οι εκφωνήσεις των ασκήσεων, τις οποίες φυσικά μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο.

Οι παρακάτω σελίδες σας παραπέμπουν σε ενδεικτικές σελίδες των απαντήσεων.


Ενδεικτικές απαντήσεις ασκήσεων κεφαλαίου 4     Ενδεικτικές απαντήσεις ασκήσεων κεφαλαίου 10


 

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου το οποίο περιλαμβάνει τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων και των εργασιών από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 www.klidarithmos.gr/CseVathos5e

 

4η αναθεωρημένη έκδοση Απαντήσεις ασκήσεων 4ης έκδοσης (2.1 ΜΒ)
3η βελτιωμένη έκδοση Απαντήσεις ασκήσεων 3ης έκδοσης (1.7 ΜΒ)
1η και 2η έκδοση Απαντήσεις ασκήσεων 1ης & 2ης έκδοσης (1.1 ΜΒ)