Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

 

 


 

Στα αρχεία .zip που ακολουθούν θα βρείτε τον κώδικα που υπάρχει στο βιβλίο, είτε ενδιάμεσα σε κάθε κεφάλαιο είτε στα παραδείγματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Αποσυμπιέστε όλα τα αρχεία σε έναν ξεχωριστό φάκελο στον Η/Υ σας. Τα αρχεία ανοίγουν από το περιβάλλον του DEV C++ ή του Code::Blocks αν τα έχετε εγκατεστημένα, αλλά και με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου.

Επίσης, από την 3η έκδοση και μετά υπάρχει και ο κώδικας των λύσεων των ασκήσεων του βιβλίου.

Πέρα από τα αρχεία που περιέχουν κώδικα (.c) υπάρχουν και βοηθητικά αρχεία δεδομένων.

Σε μερικές εγκαταστάσεις έχουν παρατηρηθεί προβλήματα με τις Ελληνικές γραμματοσειρές. Για αυτόν τον λόγο όλοι οι Ελληνικοί χαρακτήρες του κώδικα έχουν αντικατασταθεί με Greeklish.


Σε κάθε πρόγραμμα και παράδειγμα του βιβλίου υπάρχει δίπλα ένα μαύρο πλαίσιο με το όνομα του αρχείου στο οποίο βρίσκεται ο κώδικάς του.

Ο κώδικας της λύσης κάθε άσκησης βρίσκεται σε ένα αρχείο με όνομα το οποίο αναφέρεται στον αριθμός της άσκησης. Π.χ το αρχείο 12_3.c περιέχει τον κώδικα της λύσης της άσκησης 12.3.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου το οποίο περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο περιβάλλον του Code::Blocks, τον κώδικα των προγραμμάτων που βρίσκονται στο βιβλίο, τον κώδικα και τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων και των εργασιών από τον παρακάτω σύνδεσμο: www.klidarithmos.gr/CseVathos5e

4η αναθεωρημένη έκδοση Κώδικας προγραμμάτων βιβλίου 4ης έκδοσης

Σε κάθε πρόγραμμα και παράδειγμα του βιβλίου υπάρχει δίπλα ένα μαύρο πλαίσιο με το όνομα του αρχείου στο οποίο βρίσκεται ο κώδικάς του.

Κώδικας λύσεων ασκήσεων 4ης έκδοσης

Ο κώδικας της λύσης κάθε άσκησης βρίσκεται σε ένα αρχείο με όνομα το οποίο αναφέρεται στον αριθμός της άσκησης. Π.χ το αρχείο 12_3.c περιέχει τον κώδικα της λύσης της άσκησης 12.3.

3η βελτιωμένη έκδοση Κώδικας προγραμμάτων βιβλίου 3ης έκδοσης

Σε κάθε πρόγραμμα και παράδειγμα του βιβλίου υπάρχει δίπλα ένα πλαίσιο με το όνομα του αρχείου στο οποίο βρίσκεται ο κώδικάς του.

Κώδικας λύσεων ασκήσεων 3ης έκδοσης

Ο κώδικας της λύσης κάθε άσκησης βρίσκεται σε ένα αρχείο με όνομα το οποίο αναφέρεται στον αριθμός της άσκησης. Π.χ το αρχείο 12_3.c περιέχει τον κώδικα της λύσης της άσκησης 12.3.

1η και 2η έκδοση Κώδικας προγραμμάτων βιβλίου 1ης & 2ης έκδοσης

Κάθε αρχείο κώδικα έχει τη μορφή KK_ΣΕΛ_ΠΕΡ.c, όπου: ΚΚ -> Το κεφάλαιο του βιβλίου στο οποίο βρίσκεται ο κώδικας, ΣΕΛ -> Η σελίδα του βιβλίου από την οποία ξεκινάει ο κώδικας και ΠΕΡ -> Μια περιγραφή του κώδικα. Π.χ το αρχείο 05_103_P3.c περιέχει τον κώδικα που βρίσκεται στο Κεφάλαιο 5, στη σελίδα 103 και είναι το παράδειγμα Π3.