Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, MSc Computer Science

 

 


 

Στα αρχεία .zip που ακολουθούν θα βρείτε τον κώδικα που υπάρχει στο βιβλίο, είτε ενδιάμεσα σε κάθε κεφάλαιο είτε στα παραδείγματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Αποσυμπιέστε όλα τα αρχεία σε έναν ξεχωριστό φάκελο στον Η/Υ σας. Τα αρχεία ανοίγουν από το περιβάλλον του DEV C++ αν το έχετε εγκατεστημένο, αλλά και με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου.

Επίσης, από την 3η έκδοση και μετά υπάρχει και ο κώδικας των λύσεων των ασκήσεων του βιβλίου.

Πέρα από τα αρχεία που περιέχουν κώδικα (.c) υπάρχουν και βοηθητικά αρχεία δεδομένων.

Σε μερικές εγκαταστάσεις έχουν παρατηρηθεί προβλήματα με τις Ελληνικές γραμματοσειρές και το περιβάλλον του DEV C++. Για αυτόν τον λόγο όλοι οι Ελληνικοί χαρακτήρες του κώδικα έχουν αντικατασταθεί με Greeklish.

Στο e-learning τμήμα αυτού του site θα βρείτε οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των ελληνικών στα προγράμματα που χτίζετε με το DEV C++ σε περιβάλλον windows.


4η αναθεωρημένη έκδοση Κώδικας προγραμμάτων βιβλίου 4ης έκδοσης

Σε κάθε πρόγραμμα και παράδειγμα του βιβλίου υπάρχει δίπλα ένα μαύρο πλαίσιο με το όνομα του αρχείου στο οποίο βρίσκεται ο κώδικάς του.

Κώδικας λύσεων ασκήσεων 4ης έκδοσης

Ο κώδικας της λύσης κάθε άσκησης βρίσκεται σε ένα αρχείο με όνομα το οποίο αναφέρεται στον αριθμός της άσκησης. Π.χ το αρχείο 12_3.c περιέχει τον κώδικα της λύσης της άσκησης 12.3.

3η βελτιωμένη έκδοση Κώδικας προγραμμάτων βιβλίου 3ης έκδοσης

Σε κάθε πρόγραμμα και παράδειγμα του βιβλίου υπάρχει δίπλα ένα πλαίσιο με το όνομα του αρχείου στο οποίο βρίσκεται ο κώδικάς του.

Κώδικας λύσεων ασκήσεων 3ης έκδοσης

Ο κώδικας της λύσης κάθε άσκησης βρίσκεται σε ένα αρχείο με όνομα το οποίο αναφέρεται στον αριθμόςτης άσκησης. Π.χ το αρχείο 12_3.c περιέχει τον κώδικα της λύσης της άσκησης 12.3.

1η και 2η έκδοση Κώδικας προγραμμάτων βιβλίου 1ης & 2ης έκδοσης

Κάθε αρχείο κώδικα έχει τη μορφή KK_ΣΕΛ_ΠΕΡ.c, όπου: ΚΚ -> Το κεφάλαιο του βιβλίου στο οποίο βρίσκεται ο κώδικας, ΣΕΛ -> Η σελίδα του βιβλίου από την οποία ξεκινάει ο κώδικας και ΠΕΡ -> Μια περιγραφή του κώδικα. Π.χ το αρχείο 05_103_P3.c περιέχει τον κώδικα που βρίσκεται στο Κεφάλαιο 5, στη σελίδα 103 και είναι το παράδειγμα Π3.