Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, MSc Computer Science

 4η αναθεωρημένη έκδοση - Σεπτέμβριος 2012

 ISBN: 978-960-461-498-1
 Σελίδες: 660

Σύντομα η έκδοση του βιβλίου θα είναι διαθέσιμη!

Η 4η έκδοση του βιβλίου, που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο εκπαιδευτικό ύφος του βιβλίου και το εναρμονίζει πλήρως με το τελευταίο πρότυπο της γλώσσας. Όλα σχεδόν τα κεφάλαια έχουν εμπλουτιστεί και καλύπτουν περισσότερη ύλη (π.χ. πίνακες μεταβλητού μήκους, πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες κ.α.). Στο βιβλίο έχει προστεθεί ακόμα ένα κεφάλαιο που αφορά στον προμεταγλωττιστή της C και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μακροεντολές της γλώσσας, αντικείμενο που δεν κάλυπτε η προηγούμενη έκδοση. Η ύλη πλαισιώνεται τώρα από περισσότερα παραδείγματα, προσανατολισμένα στην εμβάθυνση των εννοιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλώσσας. Έχουν προστεθεί πολλές νέες ασκήσεις καθώς και μια ενότητα στο τέλος κάθε κεφαλαίου με τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι σπουδαστές. Το βιβλίο πέρα από το συνοδευτικό CD, το οποίο περιέχει τον κώδικα όλων των παραδειγμάτων του, και τον κώδικα των λύσεων όλων των ασκήσεων, συνοδεύεται επίσης από μια πλαστικοποιημένη κάρτα γρήγορης αναφοράς, η οποία περιέχει σχεδόν ότι χρειάζεται ο σπουδαστής για την κατάστρωση ενός προγράμματος στη C. Αποδεδειγμένα βοηθάει αφάνταστα τους σπουδαστές, ιδιαίτερα στα εργαστήρια του μαθήματος.

 

Κάθε κεφάλαιο ακολουθείται από σύντομη ανασκόπηση, λυμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα και από ασκήσεις διαφορετικών βαθμών δυσκολίας. Η δομή αυτή καθιστά το βιβλίο ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση.
 
 
 
Πλήρης αναφορά στις εντολές της γλώσσας, με πλήθος επεξηγηματικών σχημάτων και χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.
Αναλυτική αναφορά στους δείκτες και στους πίνακες.
Πίνακες μεταβλητού μήκους, πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες
Χειρισμός αρχείων. Σειριακή και τυχαία προσπέλαση.
Αναδρομή, αναδρομικές συναρτήσεις.
Προγράμματα με πολλά πηγαία αρχεία. Μεταγλώττιση και σύνδεση με τη χρήση του μεταγλωττιστή GCC.
Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης.
Δυναμική διαχείριση μνήμης
Εκτενής αναφορά στις δομές δεδομένων. Συνδεδεμένες λίστες, δυαδικά δένδρα αναζήτησης και υλοποίησή τους στη γλώσσα C.
Ο προμεταγλωττιστής της C - μακροεντολές
Προετοιμασία για το επόμενο βήμα: Εισαγωγικές έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
 
 

Μια νέα προσπάθεια αρχίζει ώστε οι αναγνώστες του βιβλίου να έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης!
Επίσης, παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων on-line.
 

 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν προτείνει ως σύγγραμμα το "Η γλώσσα C σε βάθος"


Η γλώσσα C++ σε βάθος

Το βιβλίο αναφέρεται στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με τη γλώσσα C++.  Απευθύνεται τόσο στo νέο όσο και στον έμπειρο προγραμματιστή που θέλει να γνωρίσει τις αρχές και τη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Νίκος Χατζηγιαννάκης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
ISBN: 978-960-461-143-0, 840 σελ.

 

Προμηθευτείτε το βιβλίο on-line από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Το κανάλι του συγγραφέα στο YouTube με ενδεικτικά video-μαθήματα