Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης

 Η γλώσσα C σε βάθος - 5η έκδοση

 ISBN: 978-960-461-715-9
 Κωδικός Ευδόξου:
68384925
 Σελίδες: 824

Η 5η έκδοση του βιβλίου, που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο εκπαιδευτικό ύφος του βιβλίου και το εναρμονίζει πλήρως με το τελευταίο πρότυπο της γλώσσας. Όλα τα κεφάλαια έχουν εμπλουτιστεί και καλύπτουν περισσότερη ύλη (π.χ. Συναρτήσεις με μεταβλητό πλήθος ορισμάτων, δείκτες σε πίνακες, δυναμικοί πίνακες 2Δ, γράφοι, κ.α.).
Η ύλη πλαισιώνεται τώρα από περισσότερα παραδείγματα, προσανατολισμένα στην εμβάθυνση των εννοιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλώσσας. Έχουν προστεθεί πολλές νέες ασκήσεις καθώς και απαιτητικές εργασίες μετά από επιλεγμένα κεφάλαια.
Το βιβλίο συνοδεύεται από τον κώδικα των παραδειγμάτων του, την επεξήγηση και τον κώδικα των λύσεων όλων των ασκήσεων, την αναλυτική παρουσίαση και των κώδικα των προτεινόμενων λύσεων των εργασιών, καθώς και το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Code::Blocks.
Το βιβλίο συνοδεύεται επίσης από μια πλαστικοποιημένη κάρτα γρήγορης αναφοράς, η οποία περιέχει σχεδόν ότι χρειάζεται ο σπουδαστής για την κατάστρωση ενός προγράμματος στη C. Αποδεδειγμένα βοηθάει αφάνταστα τους σπουδαστές, ιδιαίτερα στα εργαστήρια του μαθήματος.

 

Κάθε κεφάλαιο ακολουθείται από σύντομη ανασκόπηση, λυμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα συχνά λάθη που γίνονται και από ασκήσεις διαφορετικών βαθμών δυσκολίας. Η δομή αυτή καθιστά το βιβλίο ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση.
 
 
 
Πλήρης αναφορά στις εντολές της γλώσσας, με πλήθος επεξηγηματικών σχημάτων και χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.
Αναλυτική αναφορά στους δείκτες και στους πίνακες. Σχέση πινάκων και δεικτών.
Πίνακες μεταβλητού μήκους, πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες και δείκτες σε πίνακες.
Χειρισμός αρχείων. Σειριακή και τυχαία προσπέλαση.
Αναδρομή, αναδρομικές συναρτήσεις.
Συναρτήσεις με μεταβλητό πλήθος ορισμάτων (variadic functions)
Προγράμματα με πολλά πηγαία αρχεία. Μεταγλώττιση και σύνδεση με τη χρήση του μεταγλωττιστή GCC.
Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης.
Συναρτήσεις βιβλιοθήκης για αναζήτηση και ταξινόμηση.
Δυναμική διαχείριση μνήμης.  Δημιουργία δυναμικών πινάκων μίας και δύο διαστάσεων.
Εκτενής αναφορά στις δομές δεδομένων. Συνδεδεμένες λίστες, δυαδικά δένδρα αναζήτησης και γράφοι. Υλοποίησή τους στη γλώσσα C.
Ο προμεταγλωττιστής της C - μακροεντολές
Προετοιμασία για το επόμενο βήμα: Εισαγωγικές έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
 
 

Μια νέα προσπάθεια αρχίζει ώστε οι αναγνώστες του βιβλίου να έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης!
Επίσης, παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων on-line.
 

 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν προτείνει ως σύγγραμμα το "Η γλώσσα C σε βάθος"
Η γλώσσα C++ σε βάθος

Το βιβλίο αναφέρεται στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με τη γλώσσα C++.  Απευθύνεται τόσο στo νέο όσο και στον έμπειρο προγραμματιστή που θέλει να γνωρίσει τις αρχές και τη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Νίκος Χατζηγιαννάκης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
ISBN: 978-960-461-143-0, 840 σελ.

 

Προμηθευτείτε το βιβλίο on-line από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Το κανάλι του συγγραφέα στο YouTube με ενδεικτικά video-μαθήματα